Cookie policy

Our website uses cookies. Cookies enable you to take full advantage of the site and us to collect statistical data to help us optimise the site and tailor content to your needs. Accept cookies so you can fully enjoy the site. Read the Cookie Policy to find out more.

Discount


Jak dodać/usunąć ulgę?

Użytkownicy posiadający spersonalizowane Indywidualne Konto Użytkownika w systemie mogą samodzielnie zapisać informację o przysługującej uldze. Funkcja dostępna jest w Aplikacji Mobilnej oraz na Portalu Klienta po zalogowaniu się do własnego konta. Użytkownik, który zadeklaruje samodzielnie ulgę zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulgi przez kontrolera do momentu pierwszej kontroli biletów. Zdefiniowaną ulgę w systemie można też potwierdzić podczas wizyty w Punkcie Obsługi Pasażera.

desktop_windows Zapisanie ulgi w systemie

Zaloguj się do Konta Użytkownika na Portalu Klienta. Z poziomu zakładki „Start” wybierz opcję ,,Zarządzaj" w sekcji „Ulgi” lub wybierz z menu zakładkę ,,Ustawienia", a następnie opcję „Ulgi”. Portal wyświetli stronę z listą dostępnych Organizatorów Transportu. To ekran, z którego Użytkownik ma możliwość:

  rozpoczęcia procesu definiowania,

  przedłużenia już zapisanej ulgi,

  zmiany parametrów ulgi,

  usunięcia ulgi

 

W celu utworzenia ulgi w systemie należy wybrać kategorię „Transport miejski” lub “Kolej”, a następnie wybrać rodzaj ulgi dostępnych na liście.

 

W kolejnym kroku należy dodać informacje o dokumencie uprawniającym do ulgi poprzez wybór opcji „Dodaj”.

 

Na wyświetlonej formatce z listy rozwijanej należy wybrać „Rodzaj dokumentu” i uzupełnić dane w polach:

 numer dokumentu,

 data ważności

oraz potwierdzić zapisane dane przyciskiem „Dodaj dokument”.

 

Usunięcie zapisanej ulgi w systemie

Zaloguj się do Konta Użytkownika na Portalu Klienta. Z poziomu zakładki „Start” wybierz opcję ,,Zarządzaj" w sekcji „Ulgi” lub wybierz z menu zakładkę ,,Ustawienia", a następnie opcję „Ulgi”.

 

Następnie wybierz kategorię „Transport miejski” lub “Kolej”, przy której wyświetlana jest informacja o zapisanej uldze.

 

Na liście z rodzajami ulg i zaznaczoną pozycją zapisanej ulgi wybierz pozycję „Brak ulg” i kliknij w przycisk „Potwierdź”. Informacja o zapisanej uldze zostanie usunięta automatycznie.

 

Zapisanie nowej ulgi wiązać się będzie z koniecznością posiadania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulgi przez kontrolera do momentu pierwszej kontroli biletów lub potwierdzeniem ulgi podczas wizyty w Punkcie Obsługi Pasażera.

smartphone None