Cookie policy

Our website uses cookies. Cookies enable you to take full advantage of the site and us to collect statistical data to help us optimise the site and tailor content to your needs. Accept cookies so you can fully enjoy the site. Read the Cookie Policy to find out more.

News

27.06.2024 15:20

A three-stage plan to include railways in the FALA System

Spółka InnoBaltica, odpowiedzialna za wdrożenie Systemu FALA w województwie pomorskim, oraz jego wykonawca - firma Asseco Data Systems podsumowały stan realizacji projektu oraz dalsze plany. Stopniowo rośnie zainteresowanie zakupem biletów przez ten kanał w komunikacji miejskiej. Jesienią z FALĄ pojadą pierwsi pasażerowie kolei.   

InnoBaltica wraz z Asseco Data Systems prognozują, że w drugim półroczu 2024 nastąpi czas pełnego ustabilizowania działania systemu w komunikacji miejskiej, czyli w autobusach, trolejbusach i tramwajach. FALA objęła dotychczas: Trójmiasto, Słupsk, Chojnice, Puck, Władysławowo oraz Lębork. Wdrażane są jeszcze poprawki z priorytetem wyznaczonym dla sprawności walidatorów, czyli urządzeń FALI w pojazdach. Sytuacja na tym polu jest znacznie lepsza aniżeli na początku trwających testów publicznych, ale nadal zbyt często zdarzają się problemy. Są one o tyle istotniejsze od innych, że pasażerowie zdecydowanie najchętniej decydują się korzystanie z FALI poprzez własne karty płatnicze.

- Szacujemy, że ok. 90% dotychczasowych transakcji realizowanych zostało w systemie z wykorzystaniem osobistych kart płatniczych przykładanych właśnie do naszych urządzeń. Oczywiście, z czasem te proporcje mogą ulec zmianie. Użycie karty płatniczej w pojeździe to najprostsza forma zakupu biletu, ponieważ nie wymaga założenia konta w systemie ani personalizowania ustawień tego konta. Od początku testowego publicznego działania FALI pasażerowie zakupili ponad 360 tysięcy biletów wszelkiego rodzaju, od jednorazowych po roczne – wyjaśnia Radomir Matczak, prezes InnoBaltiki.

PO STABILIZACJI „KOLEJOWEJ” MOŻLIWE BILETY METROPOLITALNE

Jak podkreślają eksperci spółki oraz ADS taki wolumen testowej sprzedaży pozwolił już na zidentyfikowanie większości mankamentów i niedogodności oraz sukcesywne ich eliminowanie. Teraz podobny proces konieczny jest dla części kolejowej Systemu FALA. Testy wewnętrzne zabierają więcej czasu niż zakładano, ale ostatecznie obie firmy wspólnie przedstawiły trzyetapowy plan testów publicznych w ramach połączeń Polregio oraz SKM PKP Trójmiasto (na terenie województwa). Wedle niego pierwsi pasażerowie z FALĄ mają pojechać pociągami we wrześniu, kupując bilety jednorazowe i okresowe w aplikacji lub portalu.

PLAN TESTÓW PUBLICZNYCH SYSTEMU W RAMACH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH

KROK 1           ZAKUP BILETU „OD-DO” W APLIKACJI ORAZ NA PORTALU

(termin - wrzesień 2024 r.)

KROK 2           ZAKUP BILETU „OD-DO” NA FALOMACIE

(termin zależnie od ustabilizowania systemu w kroku poprzednim) 

KROK 3           PODRÓŻ DYNAMICZNA „CHECK-IN – CHECK-OUT” 

(termin zależnie od ustabilizowania systemu w kroku poprzednim)

- Pierwszym krokiem będzie udostępnienie podróżnym zakupu biletów kolejowych na z góry określoną trasę. Odbędzie się to dwuetapowo, najpierw przez aplikację i portal podróżnego, a następnie w falomatach. W ostatnim kroku wprowadzimy sprzedaż w modelu podróży dynamicznej „check-in – check-out”. Warto podkreślić, że będzie to pierwsza taka taryfa kolejowa w Polsce. Nikt wcześniej nie podjął się integracji kolei i transportu miejskiego na taką skalę - podkreśla Andrzej Dopierała, prezes Asseco Data Systems.

Kilkuetapowa koncepcja upublicznienia usługi w ramach kolei jest następstwem doświadczeń z fazy wdrożenia jej w komunikacji miejskiej. Wtedy skorygowane zostały pierwotne założenia i do systemu były włączane stopniowo poszczególne miasta od mniejszych do największych, a potem dokładane kolejne funkcje.

– Niezmiennie podążamy metodą małych kroków, świadomi tego, że pasażerowie liczą na większe tempo. Niemniej, testy publiczne są szalenie istotne, a ich nadrzędnym celem jest wypracowanie stabilizacji technicznej i jakościowej. Na tym fundamencie chcielibyśmy przekonać organizatorów, aby wprowadzić w Systemie FALA nową, prostą i ujednoliconą taryfę, co byłoby poważnym ułatwieniem dla wszystkich pasażerów, zarówno mieszkańców, jak i turystów. Dopiero wówczas nasz powszechny i spójny technicznie system mógłby pokazać w pełni swoje możliwości. Najpierw jednak musimy udowodnić użytkownikom transportu zbiorowego swoją gotowość do tego typu rozwiązań – zapowiada prezes R. Matczak.  

Spółka InnoBaltica odbiera wiele sygnałów, że pasażerowie czekają na rozwiązanie maksymalnie integrujące kolej z komunikacją miejską, także w wymiarze sprzedaży biletów.

12.06.2024 11:33

FALA system: 300,000 tickets purchased as part of public tests

InnoBaltica, responsible for implementing the project in the Pomeranian Voivodeship, has published further statistics on public tests of the FALA System. Interest in purchasing tickets through this channel is gradually growing. Their number exceeded 300,000.
- We estimate that approximately 90% of transactions to date have been carried out in the system using personal payment cards placed on our devices. Of course, these proportions may change over time. Using a payment card in the vehicle is the simplest way to purchase a ticket because it does not require creating an account in the system or personalizing the account settings. Since the beginning of the public test operation of WALI, passengers have purchased over 300,000 tickets of all types, from single-use to annual ones - explains Cyprian Maciejewski, InnoBaltika spokesman.
During the recent two long weekends, the interest in purchasing tickets in the FALA System increased significantly, not only among tourists, but also among residents who were going somewhere for recreational purposes. The company is developing communication and information activities under the slogan "Travel with WAVE, the way you feel comfortable." Among other things, we cooperate with local governments, tourist organizations and the airport.
- In the case of guests in our region, we focus on encouraging passengers primarily to buy electronic tickets with WAVE by paying with a payment card in public transport - says the spokesman. Currently, the contractor of the FALA System - Asseco Data Systems - together with InnoBaltika is in a series of internal tests and intensive preparations for the launch of several-stage public tests as part of the Polregio and SKM Trójmiasto railway connections.

PUBLIC TESTS OF THE FALA SYSTEM – STATISTICS FOR PUBLIC TRANSPORTATION
(as of June 7, 2024)

SALE
301,014 - the sum of tickets of all types purchased as part of system tests
• 252,603 ​​– number of single tickets
• 45,613 – number of time tickets
• 2,798 – number of monthly tickets
• 90% of operations are carried out with payment cards on devices

USERS / INFRASTRUCTURE
• 41,916 accounts created in the system
• 25,162 app downloads
• 8,614 FALA Cards ordered/received
• 4,400 devices available in vehicles

30.03.2024 11:59

Oszuści podszywają się pod System FALA. Uwaga na podejrzane linki!

W związku z wykrytymi próbami wyłudzeń, spółka InnoBaltica informuje, że nie sprzedaje kart podarunkowych Systemu FALA, a jedyną stroną internetową, przez którą można zamówić Kartę FALA jest https://systemfala.pl/. Spółka powiadomiła policję o oszustach, próbujących pobierać pieniądze za zakup Karty FALA poprzez fałszywe strony internetowe oraz profile społecznościowe.

InnoBaltica nie promuje Karty FALA jako karty podarunkowej

Spółka ostrzega przed działaniami oszustów, którzy założyli profil na portalu Facebook oraz fałszywą stronę www, podszywając się pod kampanię @ZTM Gdańsk oraz promocję karty podarunkowej Systemu FALA - "Karta transportu publicznego Trójmiasto". Strona ta wyłudza pieniądze od pasażerów. Jedyną legalną i bezpieczną stroną, przez którą można zamówić Kartę FALA (pierwszy egzemplarz jest bezpłatny), jest https://systemfala.pl/, możliwe też jest wykorzystanie do tego celu aplikacji “System FALA”.

Natychmiastowe poinformowanie organów ścigania

Sprawa została już przekazana policji i prokuraturze, spółka InnoBaltica jest w pełnej gotowości do pomocy i współpracy, a fałszywy profil został zgłoszony administracji portalu Facebook (Meta). Wszelkie podejrzane działania prosimy sygnalizować odpowiednim służbom.

W załączeniu:

 • screeny fałszywego profilu / strony • grafika ostrzegawcza


20.03.2024 11:53

Pasażerowie preferują zakup biletu kartą płatniczą w pojeździe

Minął miesiąc odkąd urządzenia Systemu FALA zostały uruchomione we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w gminach, które uczestniczą w tym regionalnym projekcie. Spółka InnoBaltica, odpowiedzialna za wdrożenie systemu, przedstawiła pierwsze dane z dotychczasowych testów publicznych.  

System FALA niebawem przekroczy 100 000 operacji finansowych wykonanych przez pasażerów. – Oczywiście, w skali transportu publicznego choćby w samym Trójmieście to mała próba, ale dla procesu wdrażania FALI to już bardzo cenne dane. Takie liczby operacji i transakcji nie są po prostu możliwe do osiągnięcia w ramach testów zamkniętych. Statystyki pozwalają nam na wstępne, bardzo ostrożne wnioski na temat zachowań podróżujących – wyjaśnia Radomir Matczak, prezes InnoBaltiki.

IM PROŚCIEJ, TYM LEPIEJ. NIE BOIMY SIĘ UŻYWAĆ KART

Aż 86% zakupów biletów pasażerowie czynią w najprostszym trybie, czyli przykładając swoją kartę płatniczą do czytnika lub falomatu, które znajdują się w każdym pojeździe komunikacji miejskiej w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Chojnicach, Słupsku, Pucku, Władysławowie i Lęborku,
a także w powiązanych z nimi liniami podmiejskimi. – Do takiej czynności można, ale nie trzeba posiadać konta FALA. Jest to wariant najwygodniejszy, więc zgodnie z przewidywaniami stał się on liczbowo dominujący. Gdy wykonawca upora się ze zleconymi przez nas poprawkami w aplikacji to możliwe, że także ten kanał sprzedaży biletów zyska na popularności. Niemniej, już teraz można zakładać, że falomaty i czytniki staną się głównym „kasownikiem” dla klienta Systemu FALA – zapowiada Radomir Matczak.  

FALA NIE TYLKO DO „JEDNORAZÓWEK”

Struktura sprzedaży biletów wskazuje, że 89% dotychczasowych transakcji dotyczy biletów jednorazowych, 9,5% to bilety czasowe (75 minut, dobowe), a 1,5% stanowią bilety okresowe (od dwutygodniowych do rocznych). InnoBaltica wraz z wykonawcą – Asseco Data Systems – przygotowują się do poszerzenia testów o funkcję „optymalizacji”, w ramach której system automatycznie przy przesiadkach i wielu podróżach dziennie będzie zamieniał bilety jednorazowe na czasowe, czyli korzystniejsze cenowo dla pasażera. Z czasem statystyki mogą więc ulec zmianie.

PRIORYTET TESTÓW – USTABILIZOWAĆ SYSTEM

Jak podkreślają przedstawiciele InnoBaltiki priorytetem w obecnym, testowym etapie, jest ustabilizowanie systemu i usuwanie lub marginalizowanie pojawiających się błędów. Z perspektywy podróżującego mowa tu np. o problemach z logowaniem, zawieszających się urządzeniach, długim czasie oczekiwania na komunikat w urządzeniach, czy niepoprawnej geolokalizacji (wyświetlanie niewłaściwych przystanków). – Oczekujemy od wykonawcy wyraźnej poprawy w tych sprawach. Następnie skupimy się na przekonywaniu większej liczby pasażerów do korzystania z usług. Czynimy to metodą małych, sukcesywnie stawianych kroków – zapewnia prezes InnoBaltiki.

 

TESTY PUBLICZNE SYSTEMU FALA – STATYSTYKI DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 • Pełna flota pojazdów komunikacji miejskiej włączonych do systemu została osiągnięta 21 lutego 2024 r.
 • Dane uwzględniają publiczne testy systemu do dnia 18 marca 2024 r. Liczby podane są w zaokrągleniu

SYSTEM FALA NA POMORZU

 • 87 000 - suma biletów wszystkich rodzajów zakupionych w ramach testów systemu
 • kanały sprzedaży: aplikacja 11% transakcji, portal 1%, urządzenia w pojazdach (czytniki kart i falomaty) 88%
 • struktura sprzedaży: 89% transakcji - bilety jednorazowe, 9,5% czasowe, 1,5% bilety okresowe
 • 86% operacji kartami płatniczymi na urządzeniach / 14% operacji z kontem FALA

UŻYTKOWNICY / INFRASTRUKTURA

 • 22 000 założonych kont w systemie
 • 14 500 pobrań aplikacji
 • 6 400 zamówionych/odebranych Kart FALA
 • 1 300 kart płatniczych ustawionych jako stały identyfikator do konta w systemie
 • 4 400 urządzeń dostępnych w pojazdach

SYSTEM FALA W TRÓJMIEŚCIE

 • Linie ZTM Gdańsk

48 000 biletów zakupionych w ramach Systemu FALA (wszystkie rodzaje)

 • Linie ZKM Gdynia

15 000 biletów zakupionych w ramach Systemu FALA (wszystkie rodzaje)

08.03.2024 17:05

Kilkugodzinna awaria szyfrowanego łącza telekomunikacyjnego

8 marca 2024 r. urządzenia Systemu FALA w autobusach, trolejbusach i tramwajach zanotowały czasową przerwę w działaniu. W tym czasie bez zakłóceń działała aplikacja „System FALA” oraz portal systemfala.pl, umożliwiając zakup wszystkich biletów.

Awaria urządzeń była spowodowana zerwaniem dedykowanego szyfrowanego łącza telekomunikacyjnego. To pierwsze tego rodzaju zdarzenie w trakcie publicznych testów Systemu FALA. Problem otrzymał najwyższy priorytet i po kilku godzinach został opanowany. Czytniki kart i falomaty stopniowo powracają do normalnej pracy. Proces ten powinien się zakończyć do wieczora.

InnoBaltica oraz Assecco Data Systems (wykonawca systemu) szczegółowo analizują dzisiejszą sytuację. Pracujemy nad tym, aby w przyszłości wyeliminować tego typu awarie. Bardzo przepraszamy pasażerów za niedogodności.