Documents


Ochrona danych osobowych

 Inspektor danych osobowych – Wojciech Piasecki, email: iod@innobaltica.pl

 Z-ca Inspektora danych osobowych – Anna Ciurak-Piasecka, email: iod@innobaltica.pl