Cookie policy

Our website uses cookies. Cookies enable you to take full advantage of the site and us to collect statistical data to help us optimise the site and tailor content to your needs. Accept cookies so you can fully enjoy the site. Read the Cookie Policy to find out more.

Sopot – podróżowanie z FALĄ


Czy można już skorzystać z czytników i falomatów w pojazdach na terenie Sopotu?

Na obecnym etapie testowania pasażerowie mogą korzystać z czytnikówi i falomatów zamontowanych we wszystkich pojazdach, które wjeżdżają do Sopotu. Urządzenia dostępne w trolejbusach i autobusach kursujących na terenie Sopotu służą do rejestracji wejścia pasażera, co jest jednoznaczne z automatycznym zakupem biletu jednorazowego.

Każde urządzenie FALA oznaczone jest logotypem województwa pomorskiego oraz Systemu FALA.

FALOMATY, czyli urządzenia z ekranem dotykowym znajdują się w przestrzeni dla wózków – w połowie długości pojazdu i umożliwią przede wszystkim:

  • Rejestrację wejścia/automatycznego zakupu biletu - poprzez zbliżenie Karty FALA lub karty płatniczej, co jest jednoznaczne z zakupem biletu jednoprzejazdowego za 4,80 zł (w przypadku kiedy pasażer posiada przypisane do konta FALA ulgi, zostaną one uwzględnione).

Automatycznego zakupu biletu można również dokonać skanując QR kod z aplikacji (dostępny w lewym górnym rogu, po kliknięciu w zdjęcie). Ten QR kod jest również jednym z identyfikatorów w Systemie FALA, tak jak Karta FALA, czy karta płatnicza przypisana do konta FALA.

Skaner kodów QR jest dostępny od spodu CZYTNIKÓW i FALOMATÓW, po prawej stronie.

  • Zakup dowolnie wybranego biletu z wykorzystaniem ekranu dotykowego falomatu:

- posiadacze konta FALA -> kupią bilet Kartą FALA płacąc środkami z ePortmonetki, poprzez przycisk „Kup bilet z kontem FALA”, jeśli chcą za bilet zapłacić kartą płatniczą muszą skorzystać z przycisku „Kup bilet kartą płatniczą”.

- osoby nieposiadające konta FALA -> kupią bilet płacąc kartą

płatniczą, poprzez przycisk „Kup bilet kartą płatniczą”.

  • Sprawdzenie środków dostępnych w ePortmonetce lub posiadanych biletów (poprzez przycisk „Twoje Konto FALA”)

W każdym przypadku pasażerowie kupią bilet elektroniczny, który nie drukuje się w falomacie, oraz nie generuje się papierowe potwierdzenie zakupu. Oznacza to, że bilet jest przypisany w pamięci systemu do posiadanego konta FALA lub do karty płatniczej, którą dokonano zakupu. Informacja o dokonanych transakcjach zapisana zostanie w historii płatności klienta (w portalu systemfala.pl oraz w aplikacji).

CZYTNIKI znajdują się przy każdych drzwiach pojazdu i umożliwią rejestrację wejścia/automatyczny zakup biletu poprzez zbliżenie Karty FALA lub karty płatniczej lub zeskanowanie kodu QR z aplikacji (dostępnego w lewym górnym rogu, po kliknięciu w zdjęcie pasażera). Jest to jednoznaczne z zakupem biletu jednorazowego za 4,80 zł (jeśli pasażer posiada ulgi przypisane do Konta FALA, zostaną one uwzględnione).

desktop_windows None

smartphone None