Cookie policy

Our website uses cookies. Cookies enable you to take full advantage of the site and us to collect statistical data to help us optimise the site and tailor content to your needs. Accept cookies so you can fully enjoy the site. Read the Cookie Policy to find out more.

System FALA


Kto jest administratorem danych w systemie FALA?

Administratorem danych Pasażerów jest InnoBaltica Sp. z o.o.    

Dostęp do danych Pasażerów jest określony w klauzuli informacyjnej dla pasażerów: https://innobaltica.pl/innobaltica/dla-pasazerow/ w części dotyczącej odbiorców danych, która brzmi:    

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Należą do nich również niżej wymienieni emitenci biletów: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku; Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni; Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku; Miejski Zakład Komunikacji spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Chojnicach; Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o.; Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.; Przewozy Autobusowe Gryf sp. z o.o. sp. k.; PKS Gdynia S.A.; POLREGIO S.A.; PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

Dane osobowe będą udostępniane przede wszystkim pracownikom Administratora zgodnie z uprawnieniami i upoważnieniami, jakie posiadają w celu zapewnienia prawidłowej obsługi realizowanych procesów przetwarzania danych oraz w niezbędnym czasie i zakresie.    

Pracownicy Administratora zostali przeszkoleni z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych jak również z zasad ochrony danych obowiązujących u Administratora. Zostali też zobowiązani do zachowania wszelkich danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczeń w poufności. 

 Dane osobowe mogą być udostępniane również osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym lub kurierom, podmiotowi wytwarzającemu kartę, innym podmiotom świadczącym usługi w ramach wskazanej umowy przewozowej oraz świadczącym usługi dla Administratora.    

Obowiązki wynikające z RODO będą realizowane niezwłocznie, profesjonalnie i zgodnie z obowiązującym prawem.  

desktop_windows None

smartphone None